با تصویب صورت های مالی؛
بیمه پارسیان 283/3 ریال سود به ازاي هرسهم تقسیم کرد
به گزارش یاران نیوز به نقل از روابط عمومي شركت بيمة پارسيان؛ اين شركت بيمه بورسي امسال مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع فوق العاده خود را همزمان در یک روز برگزار و مفاد دستورجلسه ذكرشده در آگهي دعوت به دو مجمع را كه در جرايد به چاپ رسيده بود به تصويب سهامداران رساند.
 
در اين مراسم کلیپی از افتتاح مدارس بیمه پارسیان در مناطق زلزله زده کرمانشاه پخش شد پس از آن نسبت به انتخاب رئيس مجمع، نظّار و منشي جلسه اقدام و پس از استقرار هيأت رئيسه مجمع و نمايندگان بيمة مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس در قسمت هيأت رئيسه، گزارش فعاليتهاي شركت در سال 97 توسط مديرعامل ارائه گرديد.
 
از نكات قابل توجه رشد سودآوری و اندوخته¬هاي درخور توجه سال 97 بيمه پارسيان بود كه توسط آقاي اويارحسين نایب رییس هيأت مديره و مديرعامل شركت به تفصيل شرح داده شد.كسب پرتفوي بيش از 20هزار و پانصد ميليارد ريال در سال 97 توسط بيمه پارسيان وسبد پرتفوی مناسب و همچنين وصول مطالبات از نكات ديگر حائز اهميت اين گزارش بود. رشد مناسب و تركيب بهينة پرتفوي، ايفاي تعهدات قانوني و آئين نامه‌اي، همچنين شفافيت صورتهاي مالي از نكات مثبت عملكرد شركت بیمه پارسیان در سال مالي مورد اشاره بود .
 
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت و پس از ارائه پاسخ هاي لازم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه، صورتهاي مالي عملكرد منتهي به 97/12/29 به تصويب رسيد و در زمينة ميزان تقسيم سود عملكرد سال مالي مذكور نيز بحث و بررسي لازم بعمل آمد و تقسيم مبلغ 283/3  ريال سود به ازاء هر سهم به تصويب حاضرين در مجمع رسيد .
 
شرکت بیات رایان بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي براي سال مالي 98 تعيين و روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد نيز بعنوان روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شدند .
 
همچنین در مجمع فوق العاده این شرکت اساسنامه جدید که طبق اساسنامه تیپ بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد توسط بيمه مركزي ج.ا.ا به شرکت های بیمه ابلاغ شده است به تصویب سهامداران رسید.