پرداخت متوسط 51 میلیون تومان به هر نفر در سه ماهه نخست سال
به گزارش خط بازار"بیمه دانا از شرکت های با سابقه و قدیمی در حوزه بیمه است به طوری که در حال حاضر در حدود 55 درصد از سهام آن متعلق به شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی و 20 درصد آن در اختیار شرکت سرمایه گذاری صبا تامین می باشد.
 
بررسی صورت های مالی نشان می دهد که طی 3 ماهه منتهی به خرداد 1398، هزینه حقوق و دستمزد بیمه دانا در حدود 88 میلیارد تومان بوده که با احتساب 1708 نفر نیروی کار، به طور میانگین به برای هر فرد در ماه بیش از 17 میلیون تومان پرداخت شده است. از نکات دیگر حقوق و دستمزد این است که بیمه دانا برآورد کرده که در 9 ماهه منتهی به پایان سال 1398 در حدود 208 میلیارد تومان به نیروهای خود پرداخت کند که با احتساب سه ماه اول سال به طور میانگین ماهانه در سال 1398 بیش از 13 میلیون تومان حقوق و دستمزد به هر فرد پرداخت خواهد شد.